SIA Dronelab Zemūdens ekspertīze aizsargā Daugavas krastus un molus

SIA Dronelab, vadošais niršanas uzņēmums Latvijā, ir kļuvis par uzticamu partneri Daugavas krastu un molu aizsardzībā. Izmantojot progresīvas zemūdens izpētes un rakšanas metodes, Dronelab ir veiksmīgi īstenojis projektus, lai nostiprinātu šīs kritiskās struktūras un aizsargātu tās no erozijas.

Daugava, Latvijas transporta un ekonomikas glābšanas riņķis, saskaras ar ūdens straumju un dabas spēku radītiem erozijas draudiem. Šī erozija var izraisīt nestabilitāti un potenciālus bojājumus upju krastos un piestātnēs, radot riskus infrastruktūrai un navigācijai.

Dronelab SIA zemūdens zināšanām ir bijusi izšķiroša loma šo izaicinājumu risināšanā. Izmantojot jaunākos zemūdens izpētes dronus un attālināti vadāmus transportlīdzekļus (ROV), uzņēmums rūpīgi novērtē upes gultni un novērtē erozijas apmēru. Šie detalizētie dati palīdz Dronelab īstenot mērķtiecīgus stiprināšanas pasākumus.

Viens no šādiem projektiem ietvēra betona enkuru bloku uzstādīšanu, kas stratēģiski novietoti gar upju krastiem un piestātnēm, lai novērstu viļņu darbību un eroziju. Dronelab zināšanas nodrošināja šo bloku pareizu novietošanu un noenkurošanu, radot izturīgu barjeru pret upes spēkiem.

Dronelab SIA ir izmantojis arī savas zemūdens zināšanas, lai būvētu zemūdens javas sienas. Šīs sienas, kas stratēģiski novietotas gar upju krastiem un piestātnēm, nostiprina konstrukcijas un novērš turpmāku eroziju. Uzņēmuma specializētā iekārta iesmidzina javu upes gultnē, veidojot robustu un izturīgu barjeru pret elementiem.

SIA Dronelab veiksmīgo projektu rezultātā ir būtiski nostiprināti Daugavas krasti un moli, mazinot erozijas riskus un nodrošinot upju kopienu un infrastruktūras drošību. Uzņēmuma apņemšanās nodrošināt inovācijas un drošību ir iemantojusi tai zemūdens tehnoloģiju līdera reputāciju.

SIA Dronelab zināšanām zemūdens uzmērīšanā, rakšanā un būvniecībā ir bijusi būtiska loma Latvijas ūdensceļu aizsardzībā un to ilgtspējīgas attīstības nodrošināšanā. Uzņēmums turpina noteikt zemūdens tehnoloģiju standartu, sargājot Latvijas upes un to kritiskās struktūras nākamajām paaudzēm.