Plūsmas ātruma un ātruma aprēķins

Dronelab piedāvā precīzus un efektīvus plūsmas ātruma un ātruma aprēķinus ūdenstecēs.

Mūsu pieredzējušie speciālisti veic detalizētus hidrauliskos mērījumus upēs un atklātajos kanālos, izmantojot tradicionālās metodes, tostarp:

 • Platuma un dziļuma mērīšanas metodes:
  • Topogrāfisko metožu, piemēram, izlīdzināšanas, šķērsgriezumu un citu paņēmienu pielietošana, lai precīzi noteiktu ūdensteces šķērsgriezuma laukumu.
  • Savākto datu apstrāde, izmantojot specializētu programmatūru.
 • Strāvas skaitītāji:
  • Mehānisko vai akustisko strāvas mērītāju izvietošana, lai precīzi izmērītu ūdens plūsmas ātrumu dažādos ūdensteces punktos.
  • Mērīto datu apstrāde, lai iegūtu vidējo plūsmas ātrumu ūdenstecē.

Plūsmas ātruma aprēķins:

 • Vidējā plūsmas ātruma noteikšana, apvienojot datus no strāvas mērītājiem un hidrauliskajiem modeļiem.
 • Ūdens šķērsgriezuma laukuma aprēķins, pamatojoties uz platuma un dziļuma mērījumu datiem.
 • Plūsmas ātruma aprēķins, vidējo plūsmas ātrumu reizinot ar ūdens šķērsgriezuma laukumu.

Pārskata sagatavošana:

 • Detalizēts ziņojums ar mērījumu rezultātiem, aprēķiniem un secinājumiem.
 • Ieteikumi turpmākai ūdensteču apsaimniekošanai un hidrotehniskajai projektēšanai.

Tradicionālo metožu priekšrocības:

 • Pieejamība: Šīs metodes tiek plaši izmantotas, un tām nav jāiegādājas dārgas dronu tehnoloģijas.
 • Pieredze: Dronelab speciālistiem ir liela pieredze tradicionālo metožu pielietošanā, nodrošinot precīzus un ticamus rezultātus.
 • Elastība: Tradicionālās metodes var pielāgot dažādiem ūdensteces apstākļiem un hidraulisko mērījumu uzdevumiem.

Lietojumprogrammas:

 • Hidrauliskais projekts: Plūsmas ātruma un ātruma dati ir ļoti svarīgi tiltu, aizsprostu, caurteku un citu hidrotehnisko konstrukciju projektēšanā.
 • Upes apsaimniekošana: Dati par plūsmas ātrumu var palīdzēt identificēt erozijas riskus, nogulumu nogulsnēšanos un citus hidrodinamiskos procesus, kas ietekmē upes gultni.
 • Vides monitorings: Plūsmas ātruma datus var izmantot, lai novērtētu ūdens kvalitāti, piesārņojuma izplatību un ekosistēmas veselību.
 • Pētījums: Tradicionālās metodes joprojām tiek plaši izmantotas hidrodinamisko procesu pētīšanā un ūdensteču modelēšanā.

Sazinieties ar Dronelab, lai saņemtu detalizētu piedāvājumu un uzzinātu vairāk par plūsmas ātruma un ātruma aprēķiniem bez droniem!

Kā Dronelab var jums palīdzēt:

 • Konsultācijas par jūsu projekta specifiku un datu prasībām.
 • Pielāgota pakalpojuma piedāvājuma izstrāde, pamatojoties uz jūsu budžetu un laika grafiku.
 • Pieredzējušu hidrologu un hidrotehnisko inženieru izvietošana.
 • Precīzu rezultātu un detalizētu pārskatu savlaicīga piegāde.

Dronelab – Jūsu uzticamais partneris ūdensteču datu ieguvei un analīzei.